Regs automàtics

En el nostre clima les plantes i gespa del jardí necessiten una aportació externa d’aigua sobretot en les èpoques càlides i de sequera de l’any. Cal tenir en compte, però, que la optimització de recursos és molt important i encara més si es tracta d’un bé tant preuat com és l’aigua.

A jardi.cat apostem per sistemes de reg sostenibles i el màxim d’eficaços per tal de poder estalviar tota l’aigua possible en el reg del jardí. Quan es tracta de plantes i arbusts emprem el reg per goteig, un sistema que economitza el màxim cada gota d’aigua ja que hidrata la porció de sòl pròxim a la planta evitant l’evaporació i altres pèrdues.

D’altra banda, quan no és possible el reg per goteig com en el cas de gespes utilitzem el reg per aspersió. Sempre fent-ne un ús racional i aprofitant els sistemes i productes més eficaços que ofereix el mercat.

Per tal d’optimitzar el màxim possible l’aigua, instal·lem els sistemes de reg amb programadors automàtics que permeten regular el temps de reg de cada zona del nostre jardí i realitzar el regatge en la millor franja horària del dia. A més permeten regular a través de pluviòmetres i altres aparells les precipitacions i la humitat anul·lant el reg quan no és necessari.