Plagues i malalties

Els insectes són actors imprescindibles en l’ecosistema d’un jardí ajudant per exemple a la pol·linització de flors i plantes. Tot i així en algunes ocasions el jardí pot ser afectat per un accés de petits insectes provocant efectes negatius en la vegetació. En aquests casos es fa necessària una intervenció per tal de garantir la bona salut de les plantes.

De la mateixa manera, les malalties de les plantes com per exemple els fongs poden presentar riscos seriosos per a la seva subsistència. Cal doncs mantenir un control periòdic de l’estat de les plantes i procurar intervenir amb mètodes el més naturals possible.

Com a últim recurs es poden emprar productes fitosanitaris per pal·liar malalties més greus evitant així efectes devastadors en el jardí. A jardi.cat comptem amb professionals experts en l’aplicació de productes que compten amb el carnet de manipulador i aplicador de fitosanitaris del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural de la Generalitat de Catalunya.