Manteniment de jardins

jardi.cat ens fem càrrec de totes les tasques de manteniment del seu jardí com són la sega de gespa, la poda d’arbres i arbusts, el control de plagues i malalties, l’aportació d’adob, la neteja, la reparació de sistemes de reg, entre d’altres.

Oferim diversos mètodes de servei:

- Manteniment continu al llarg de l’any: Es tracta d’un manteniment que té en compte les necessitats del jardí en cada època de l’any, la plantació, la sega de gespa, la posta a punt dels sistemes de reg, la poda d’arbres i arbusts… Un servei complet per al jardí.

- Manteniment estacional: Intervencions centrades a la primavera i estiu, com la posta a punt del jardí i la sega de gespa; més una única intervenció a la tardor-hivern per a la poda.

- Manteniment bianual: 2 intervencions anuals. Una a la primavera abans de que arribi la calor de l’estiu per posar a punt el jardí i una altra a la tardor-hivern per a la poda d’arbres i arbusts.

- Manteniment especial: En el cas d’una celebració o ocasió especial oferim el servei d’una posta a punt del jardí. Una sega de la gespa, poda i plantació de flors per millorar l’estètica d’un dia diferent.