Entorns empreses

La imatge que dóna una empresa és molt important. En les empreses que disposen de superfície exterior el seu entorn esdevé la imatge que projecten a clients i visitants.

A jardi.cat cuidem l’entorn de les empreses i els seus espais enjardinats realitzant tasques de sega de gespa, poda d’arbres i arbusts, controls de plagues i malalties, aplicació d’herbicides, neteja, reparacions de sistemes de reg, etc. Ens fem càrrec de totes les tasques que requereix l’entorn de l’empresa reduint els costos globals de manteniment.

D’aquesta manera aconseguim que la imatge projectada de l’empresa a l’exterior sigui la millor possible. Una imatge de professionalitat, serietat, eficient i atractiva.