Gestió arbrat

L’arbrat és un bé de la naturalesa i de la societat. Cal que el gestionem de forma eficaç i no malmetem aquest recurs natural.

Els arbres són un element present en molts jardins que cal anar controlant. Cal valorar el seu estat periòdicament per comprovar que es trobin en bon estat mecànic i no presentin càrregues que puguin influenciar negativament en el seu equilibri. A més cal estudiar si estan afectats per malalties o lesions i procurar trobar-hi una solució positiva.

És de gran importància evitar que els arbres puguin causar danys a persones i a materials. Per això, a jardi.cat oferim una valoració de l’estat de l’arbrat per tal de prevenir possibles incidents futurs i si és adient realitzem una intervenció .

En cas de que l’arbrat hagi sigut malmès per alguna causa natural com unes fortes ventades serà imprescindible una intervenció. Si per exemple és el cas d’un trencament de branques caldrà despenjar-les i podar l’arbre per millorar el seu estat, o bé si és el cas d’una caiguda de l’arbre resultarà necessària una retirada completa.