Adobs

Les plantes i espècies vegetals necessiten més components alimentaris que no només l’aigua. Aquests components els troben a l’atmosfera i a la terra.

A mesura que va passant el temps la terra va perdent aquests components alimentaris ja que les plantes els van consumint. Per això és important regenerar el sòl del nostre jardí promovent que les plantes trobin aliment i unes condicions òptimes per al seu desenvolupament.

Un mètode molt eficaç és el subministrament de substrat orgànic ja que permet que la planta trobi aliment de forma natural.

En casos concrets també es pot fer ús d’adobs i productes alterats químicament per augmentar de manera més directa el creixement de la planta.